Via de website van zorg en gezondheid vlaanderen kan u de actuele stand van zaken omtrent de erkenningsmodaliteiten en de reeds erkende bijzondere beroepsbekwaamheden nakijken.

De bijzondere beroepsbekwaamheden geriatrische kinesitherapie en sportkinesitherapie moeten enkel nog gepubliceerd worden in het staatsblad, om ook op de website van zorg en gezondheid vlaanderen gepubliceerd te worden.


Een kinesitherapeut met specialisatie in de pelvische reëducatie richt zich op specifieke revalidatieproblemen bij patiënten met urogenitale aandoeningen. Als therapeutische middelen maken zij gebruik van specifieke oefeningen, biofeedback, elektrostimulatie en blaastraining.

De kinesitherapeut met specialisatie in de perinatale kinesitherapie kan de aanstaande moeder voor, tijdens en na de bevalling begeleiden. Vóór de bevalling bestaat de taak van de kinesitherapeut erin de aanstaande moeder voor te bereiden op een bevalling zonder angst. Tijdens de bevalling kan de kinesitherapeut, indien gewenst, aanwezig zijn als hulp en steun. Na de bevalling is er nog de postnatale gymnastiek.

De cardiale kinesitherapeut is enerzijds gespecialiseerd in de cardio-fitness ter preventie van hartaandoeningen en anderzijds in de revalidatie van cardiologische patiënten.

De geriatrische kinesitherapeut heeft zich als kinesitherapeut gespecialiseerd in de geriatrische problematiek : dementie, valpreventie bij ouderen, CVA, Parkinson, …

Hij stimuleerd de mensen tot het blijven bewegen (ADL of Activiteiten van het Dagelijks Leven), maar gaat ook respectvol om met hun eventueel verlangen naar rust (PDL of Passiviteiten van het Dagelijkse Leven).

De manueel therapeut richt zich op reversiebele aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Na een grondig onderzoek van het bewegingsapparaat kan de manueel therapeut beroep doen op specifieke mobilisatie- en manipulatietechnieken.

Een kinesitherapeut met specialisatie neurologische kinesitherapie richt zich op patiënten die een hersentrombose of hersenbloeding doormaakten of lijden aan belangrijke neurologische syndromen (ziekte van Parkinson, multiple sclerosis), verlammingen, evenwichtsstoornissen of zenuwletsels na een ongeval.  Door gerichte kinesitherapie kunnen zij hun onafhankelijkheid herwinnen of behouden.

Pediatrische revalidatie is een specifiek domein binnen de kinesitherapie. Deze specialisatie richt zich op de problemen binnen het bewegend functioneren bij kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar.

Pediatrische revalidatie bestrijkt een uitgebreid domein met diverse medische aandoeningen: neurologische aandoeningen, musculo-skeletale aandoeningen, cardio-vasculaire aandoeningen,respiratoire aandoeningen, metabole aandoeningen, urologische aandoeningen.

Soms zijn er specifieke syndromen en specifieke ontwikkelingsproblemen op gebied van cognitie, taal, sociale interactie of op gebied van interactie met omgevingsfactoren die moeten behandeld worden.

Het toepassingsgebied van deze specialisatie bestrijkt meerdere mogelijkheden: binnen het Medisch Pedagogisch Instituut, op een school voor Buitengewoon onderwijs, in het ziekenhuis op de speciale diensten voor kinderrevalidatie, op het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, bij het Geïntegreerd onderwijsnet (GON- begeleiding), in een zelfstandige praktijk.

Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskinesitherapie bezit zijn specifieke technieken en speelt een zeer belangrijke rol in de revalidatie bij ademhalingsproblemen. Enkele veel gebruikte technieken binnen het domein van de respiratoire kinesitherapie zijn : aërosoltherapie, tapotagetechnieken, houdingsdrainage, expectoratie technieken, aspiratie, ademhalingsoefeningen, reactivatieoefeningen,… Mogelijke indicaties zijn reanimatie, hartziekten, postoperatief, functionele revalidatie in de geriatrie, revalidatie van thoracale deformaties, ziekten van de luchtwegen ( COPD, bronchitis, emfyseem, asthma bronchiale, respiratoire paralyse, …)

De sportkinesitherapeut is enerzijds gespecialiseerd in het behandelen van sportletsels en anderzijds in de preventie ervan. Naast het behandelen van de sportletsels speelt de sportkinesitherapeut ook een belangrijke rol in de trainingsbegeleiding en het geven van advies en voorlichting. Een sportkinesitherapeut richt zich tot alle sporters, zowel de competitieve sporters als de recreatieve.